Anrik historia

Platsen för Vrena Företagspark har en anrik historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. 1596 anlades här den första kända dammbyggnaden med en tillhörande kvarn. Under de följande århundradena har tillverkning och industri präglat sörmlandsidyllen utanför Nyköping, framför allt efter industrialiseringen på 1800-talet.

1870 Järnväg Oxelösund – Flena (elektrisk fr o m 1953).

1880 Ett sågverk anläggs av Backa-Hosjö AB.

1919 Tegelbruk uppförs vid Vrenaån.

1943 Holmens Bruk AB köper Backa-Hosjö AB.

1945 Tegelbruket brinner ner och återuppförs inte.

1979 Holmens Bruk bygger en stenullslinje.

1983 Gullfiber AB köper fabriken av Holmen.

1983 Swedboard AB bildas som dotterbolag till Gullfiber.

1984 Swanboard köper Swedboard. 1992 Lamiflex bildas.

1999 Briketten i Vrena AB bildas. Verksamheten startar 2001, men läggs ner 2003.

2003 Beslut om nedläggning av stenullslinjen, som stannar för gott den 29 augusti.

2014 Vrena Företagspark förvärvar fastigheten.