Med världen runt hörnet

Det natursköna Vrena är en tätort i Nyköpings kommun med anor från 1000-talet. Det gynnsamma läget utmed Vrenasundet har bidragit till att orten länge varit en viktig punkt för den lokala industrin – här har bland annat tegelbruk och sågverk blomstrat. Idag finns det cirka 40 företag på orten inom olika verksamheter, och ett aktivt föreningsliv.

Vrena är beläget cirka 20 km nordväst om Nyköping utmed riksväg 52, med goda förbindelser till Stockholm och därmed resten av Sverige. Med närheten till både Skavsta flygplats och Arlanda finns Europa, och världen, runt hörnet. Den planerade järnvägen Ostlänken, som kommer sträcka sig mellan Linköping och Södertälje, ökar kommunikationsmöjligheterna för framtiden ännu mer.